Drveni pelet

Što je to drveni pelet?

Drveni pelet se proizvodi od ostataka drveta (npr. ostaci od piljenja i blanjanja) i presuju se. Imaju oblik cilindra i idealni su za loženje. Sagorijevanje je ravnomjerno i imaju nizak stepen ispuštanja štetnih materija.

Po novim EU normama jedan pelet odgovara dužini do četiri centimetara i ima prečnil od 0,6 do 0,8 centimetara. Za proizvodnju se od sirovina koristi piljevina i ostaci drva iz drvne industrije i bez dodavanja hemijskih smješa kao vezivnog tkiva. Sadržaj vlage drva za pelete nesmije preći granicu veću od deset posto.

Kao čisti proizvod biomase peleti su CO2-neutralni – to znači ne doprinose efektu staklene bašte. Pored navedenog drvo je sirovina koja spada u obnovljive izvore energije, tako da je snabdijevanje drvenim peletima osigurana u budućnosti. Proizvod sagorijevanja drvenih peleta – pepeo može se koristiti kao gnojivo.

Proizvođači kotlova i peći za grijanja već sada nude veliki broj modela na pogon peleta od drveta. Obratite požnju na to da koristite samo visoko kvalitetan pelet – samo tako je zagarantovano optimalno korištenje uređaja, a može se nabaviti kod proizvođača ili prodavača.

Energetska vrijednost drvenog peleta

Vrijednost grijanja peletima od drveta iznosi cca. 5 kWh/kg. 1m3 peleta, tako posjeduju energiju od 3200 kWh. Energetski sadržaj 2 kg peleta od drveta odgovara od prilike jednoj litri lož ulja. Tako je načelno potrebni prostor za skladištenje peleta od drveta nešto veći nego za lož ulje. Skladište za pelete od drveta je međutim jednostavnije opremljeno, jer je opasnost od požara i utjecaja na okolinu mnogo manja nego kod grijanja na lož ulje. Sveukupno se potreba za prostorom kod kotlovnice za centralno grijanje s skladištem za pelete može porediti s spremnikom za lož ulje.

Drveni peleti su standardizovani, cilindrični presovani proizvodi od prirodnog drva koji nastaju u drvnoj industriji. Po novim EU normama jedan pelet odgovara dužini do četiri centimetara i ima prečnil od 0,6 do 0,8 centimetara. Za proizvodnju se od sirovina koristi piljevina i ostaci drva iz drvne industrije i bez dodavanja hemijskih smješa kao vezivnog tkiva. Sadržaj vlage drva za pelete nesmije preći granicu veću od deset posto.

 

 

Karakterisitke Jedinica mjere Standard Vrijednost
Toplotna (kalorična) vrijednost, gornja KJ/kg EN 14918 18055.00
Toplotna (kalorična) vrijednost, donja KJ/kg EN 14918 17000.00
Količina vode, vlage % m/m EN 14774-1 ≤ 0,10
Količinia pepela % m/m EN 14775 ≤0,7
Gustoća kg/m3 EN 15103 650.00
Prečnik mm 6.00
Dužina mm ≤40

Sastavni dijelovi uređaja za grijanje s peletima od drveta

Uređaj za grijanje s peletima sastoje se od komore za sagorijevanjem sa plamenikom, rezervoarom za pelet, transporterom za dodavanje i doziranje peleta, upaljačem za potpalu peleta, ventilatorom za ubacivanjem svježeg vazduha i bolje sagorijevanje peleta, specijalnim komorama koje omogućavaju bolju iskorištenost toplote unutar peći i elektronikom koja pogoni čitav i reguliše čitav sistem.

Kupovina peleta

  • Obratite pažnju na to da li je u cijenu peleta uračunat transport.
  • Raspitajte se ko je proizvođač peleta
  • prije svake veće kupovine, isprobajte par vreća peleta
  • Sami provedite grubu provjeru kvaliteta (površina peleta bi trebala imati glatku površinu i sijati se, te ne bi trebala imati pukotine).
  • Pelete kupujte kod trgovca Vašeg povjerenja, koji Vam može dokazati porijeklo peleta, i sa kojim imate dobro iskustvo.
  • Neobično jeftini peleti mogli bi ukazati na robu manjeg kvaliteta, koja može dovesti do kvarova na uređaju i može se desiti da čak izgubite pravo na garanciju.

Skladištenje peleta

Trebali biste obratiti požnju na bitne aspekte pri skladištenju peleta:

  • Skladište mora biti zaštićeno od požara i eksplozije.
  • Skladište peleta treba zaštiti od vlage i eventualne poplave.
Call Now Button