Klima Uređaji

Usled značajnog povećanja cijena energije u posljednje vrijeme, sve češće smo svjedoci raznih oblika štednje energije, njenog sve racionalnijeg korištenja, i korištenja alternativnih izvora energije (energije Sunca, energije vjetra, energije biomase i sl.). Ovo se posebno odnosi na tehnike grijanja, jer npr. u zapadnim zemljama približno 40% od ukupne potrošnje energije odnosi se na grijanje u zgradama. U cilju postizanja što boljih radnih učinaka uz što manje ulaganja energije, nauka uz razvoj novih tehnologija čini velike napore. Uštede energije moguće je ostvariti na više načina. Tehnološki razvoj u tehnici grijanja i klimatizacije daje u tom smjeru veliki doprinos (grijanje niskom temperaturom, rekuperacija toplote, korištenje alternativnih izvora energije) koji je usled velikog razvoja našao široku primjenu.

Odnovni princip rada

Pomoću toplotne pumpe moguće je, uloženim radom u kružnom procesu, oduzeti toplotu (energiju – neiskorištena toplota) od okoline, da bi se ista zatim na višoj temperati koristila za grijanje, pri čemu je količina toplote višestruko (3-4 i više puta) veća od toplotnog ekvivalenta uloženog rada. Kao što je poznato pri direktnom otporničkom grijanju taj odnos je 1:1. Pomoću toplotne pumpe relativno hladni izvori toplote koriste se u svrhu grijanja.

Rashladni uređaj – Toplotna pumpa

Toplotna pumpa radi kao i rashladni uređaj. U tom slučaju ne zanima nas toplotni kapacitet kondenzatora nego rashladni kapacitet isparivača. lako je sa stajališta fizike pojam rashladni uređaj neprihvatljiv, u praksi uređaje koji rade na principu toplotne pumpe nazivamo prema željenom korisnom efektu. Ako je to hlađenje, nazivamo ga rashladnim uređaj, a za slučaj grijanja to je toplotna pumpa. Rukovodeći se potrebom za uštedom energije i željom da se čovjeku osiguraju što bolji uslovi za rad i boravak u zatvorenim prostorima, veliki broj svjetskih proizvođača odlučio se za proizvodnju klimatizacijskih uređaja zasnovan na principu rada toplotne pumpe. Sve do sada navedeno, uz još niz komfornih pogodnosti, možemo prepoznati u nazivu Klima uređaj Split Sistem.

Klima uređaj Split Sistem

Iako je uređaj u komercijalnom smislu poznat od ranih 60-tih godina, ipak je tek posljednjih desetak godina postao ekonomski opravdan i prihvatljiv širokom spektru korisnika. Masovna proizvodnja, jaka tržišna utakmica, konkurencija i velika želja da se udovolji svakom kupcu rezultirale su visokim kvalitetom uređaja i nizom tehničkih unapređenja.

Modeli

Tako, prema načinu postavljanja razlikujemo nekoliko modela klima uređaja: zidni, podni, podnoplafonski, samostojeći, kasetni, kanalski… S obzirom na složenost izrade mogu biti singl split ili multi split sistem. Isto tako, postoje različite izrade kompresora (klipni, rotacioni, vijčani…) koji je ključni dio svakog klima uređaja. Upravljanje radom kompresora može biti jako složeno (inverter). Na kraju dodajmo i to da se, što je i najvažnije, klima uređaji biraju prema snazi i njihovom toplotno/rashladnom učinku.

Rad uređaja

Klima split sistem sastoji se od dva međusobno povezana dijela, od kojih je jedan smješten u ambijentu kojeg želimo toplotno prilagoditi uslovima kojima mi želimo (hladiti / grijati), a drugi se nalazi u ambijentu okoline (vanjski vazduh). Vrlo je važna činjenica da se vanjska jedinica nužno mora nalaziti vani radi oslobađanja toplote oduzete unutrašnjem ambijentu (režim hlađenja). Isto tako, iz vanjskog vazduha vanjska jedinica oduzima toplinu okolini (iako relativno hladnoj) da bi je oslobodila u unutrašnjem ambijentu na višoj temperaturi (režim grijanja). Rad uređaja pri ekstremno niskim vanjskim temperaturama u grijanju je znatno otežan. Tretirani vazduh u ovom procesu davanja i oduzimanja topline ostao je nepromijenjen. On je samo energetski obogaćen, odnosno osiromašen što rezultira njegovom višom, odnosno nižom temperaturom. Vazduh se prilikom prolaska kroz unutrašnju jedinicu filtrira (mehanički, antialergijski…), osvježava i, što je vrlo važno, pasivno se reguliše njegova relativna vlažnost. Neki uređaji opremljeni su i tzv. ionizatorom što osigurava dodatni kvalitet vazduha.

Filtriranje vazduha

Tretirani vazduh u prostoru također se filtrira – pročišćava kroz razne filterske sekcije. U tom smislu, pratimo razvoj filtera od običnih mehaničkih – fungicidnih, elektrostatičkih -antialergijskih, aktivnih – ugljeničnih, pa do revolucionarnog LG-PLASMA filtera.

Inverter – Optimalan rad uz minimalnu potrošnju energije

Inverterski klima uređaj zasniva se na vrlo složenoj izradi kompresora i automatike koja upravlja radom uređaja. Promjenom broja okretaja kompresora, sada smo u mogućnosti optimizovati parametre važne za efikasan rad uređaja (faktor iskorištenja uložene energije). Na taj način, inverterski uređaj je dobio promjenjivu snagu što dovodi do boljeg stepena iskorištenja, odnosno uštedom energije u poređenju sa konvencionalnim modelima (više od 40% uštede). Što je najvažnije, vrijednosti postavljenih parametara vazduha u prostoru postižu se puno brže i uz vrlo male temperaturne oscilacije za vrijeme rada.

Fuzzy – Logika

Uvođenjem mikroprocesora za kontrolu i upravljanje radom uređaja ostvarila se mogućnost primjene neizrazite logike, poznatije kao FUZZY logika. Za razliku od DA/NE logike, FUZZY logika bliska je načinu razmišljanja ljudskog bića i nizu drugih sistema u prirodi gdje se odluke procjenjuju a bazirane na njihovu vjerovatnost.

Upravljanje

U prvom redu, klima uređaji su zamišljeni da vazduh u prostoru koji se tretira učine prijatnim. Stroge granice ugodnosti za čovjeka ne mogu se precizno postaviti jer zavise o nizu faktora (odjeća, pol, konstitucija, unošenje hrane, starost, godišnje doba, aktivnost…). Ipak, u određenim okolnostima, mogu se odrediti prosječne vrijednosti stanja vazduha u kojima se čovjek osjeća ugodno. Regulacijom 4 elementa možemo postići osjećaj prijatnosti, a to su temperatura, relativna vlažnost, brzina strujanja i čistoća vazduha. Savremeni uređaji imaju programirane različite režime rada za različite prilike, a isto tako korisnik može prilagoditi rad uređaja svojim zahtjevima.

Izbor proizvođača

Ponuda klima uređaja u rasponu snaga od 2kW – 15kW danas je vrlo različita. Na našem tržištu prisutna je oprema gotovo svih proizvođača. U mnoštvu ponude kupac se vrlo teško može snaći bez stručne pomoći. Stoga, savjetujemo potencijalnim kupcima da izaberu ponuđača koji osim prodaje opreme nudi i uslugu projektovanja, odnosno izbora opreme (izrada, snaga, lokacija…) zasnovane na stručnoj procjeni, instalacije, i osigurava kvalitetan servis u garantnom i van garantnom roku. Ovaj posao se ne može ozbiljno odraditi bez kvalitetnog tima stručnih ljudi opremljenim alatima i instrumentima. Iz uputstva za instalaciju uređaja koje daje proizvođač uz svaku jedinicu evidentno je da se radi o ozbiljnom poslu kojega je nužno povjeriti stručnom osoblju. U ovom dijelu ne smije se zanemariti ni estetska komponenta, jer često imamo priliku vidjeti kako ugrađeni uređaji i postavljene instalacije narušavaju lijepo i skupo uređene interijere.

Servis

Nakon obavljene instalacije serviser bi trebalo kratko obučiti korisnika za rad sa uređajem te ga upoznati sa različitim pojavama pri radu uređaja. Veliku pažnju treba obratiti održavanju uređaja koje je vrlo pojednostavljeno, ali ipak nužno. Preduzeće koje je uređaj ugradilo po mogućnosti treba ponuditi kupcu ugovor o održavanju za vrijeme i poslije garantnog roka.

Call Now Button