Solarni sistemi za zagrijavanje PTV

Solarni sistemi za grijanje vode omogučavaju Vam kvalitetno i sigurno iskorištenje jednog od najvećih besplatnih izvora energije. Sa solarnim sistemom na Vašem krovu ostvarujete toplinu za pripremu sanitarne tople vode i potporu grijanju, štedeći i do 70% troškova za pripremu sanitarne tople vode.

 

Razlikujemo dvije vrste solarnih termalnih sistema:

 

Vaše želje i zahtjevi naš su izazov

Naši solarni setovi pripremaju se isključivo za Vaše potrebe i zahtjeve. Vaš sistem ugradit će i stručno smjestiti vrhunski instalateri za ugradnju solarnih kolektora i sistema.
Zbog jednostavnosti montaže i pripremljenosti setova, vrijeme montaže je kratako što opravdava ekonomičnost sistema.

 

Jednostavnost i sigurnost sistema

Regulacija sistema jednostavna je za upotrebu i omogučava preko LCD ekrana kontrolu svih funkcija. Regulacija ima integrisan dijagnostički sistem za otkrivanje kvarova. Odzračivanje sistema je jednostavno i obavlja se na solarnoj stanici i u najvećem broju slučajeva, bez potrebe penjanja po krovu.

Aktivni solarni termalni sistemi za manja domaćinstva sastoje se od:

  • solarni kolektori (obično od 2 do 8 kolektora)
  • spoj cijevi od kolektora do spremnika (bojlera)
  • spremnik ili bojler sa dvije spirale – izmjenjivača
  • solarna stanica
  • solarna ekspanziona posuda sa zidnim nosačem i fleksibilnim crijevom
  • solarna automatska regulacija

Za ugradnju solarnog sistema nije važno kakvu ste tehnologiju do sada koristili i koliko je staro vaše grijanje. Zajednička tačka solarnim sistemima i sistemima grijanja je bojler koji ima ugrađen solarni izmjenjivač topline, a na kojeg se jednostavno naknadno priključimo.

Call Now Button