Termosifon ili pasivni solarni termalni sistem

Solarni sistem sa prirodnom cirkulacijom, termosifon ili pasivni solarni sistem je najjednostavniji solarni sistem za zagrijavanje tople sanitarne vode. Karakteriše ga niska cijena, jednostavna montaža, ekonomski jeftino održavanje – jednostavno jeftino i dugotrajno.

Sistem se sastoji od jednog ili dva solarna kolektora, horizontalnog bojlera koji je smješten na nivou visine kolektora, konstrukcije na koju su montirani kolektor/i, bojler i naravno fleksibilnih nerđajućih cijevi i ostalog spojnih djelova (fitinga) sa kojima povezujemo solarne kolektore i bojler.

Sunce grije svakog dana solarni kolektor koji smo instalirali. Kroz solarno kaljeno staklo Sunčevi zraci dolaze do apsorbera koji je premazan TINOX selektivnim premazom. Na asorber sa zadnje strane ultrazvučnim varenjem spojene su bakarne cijevi. Apsorber upija sunčevo zračenje i akumuliranu toplotu predaje bakarnim cijevima, odnosno zagrijeva bakarne cijevi. Kroz bakarne cijevi protiče solarni fluid ( propilen glikol – neotrovna tečnost ) koji preuzima toplotu od bakarnih cijevi. Kako se fluid zagrijeva to se njegova gustina smanjuje – postaje lakši i ide prema gore. U svom kretanju solarni fluid napušta kolektor i ulazi u bojler, pri čemu hladniji fluid kao teži ima tendenciju kretanja prema dolje – odnosno prema dnu kolektora. Kretanje fluida ili cirkulacija se nastavlja sve do onog trenutka kada se temperature izjednače (prirodna ili gravitaciona cirkulacija).

Topli solarni fluid se zadržava u bojleru, a hladniji fluid ide prema dnu kolektora. Poslije nekog vremena unutrašnjost bojlera je ispunjena toplim solarnim fluidom. Oko bojlera je tvrda poliuretanska pjena debljine 50mm, a unutrašnja strana je emajlirana. Hladna voda ulazi na plavi priključak, i ulazi u spiralni rebrasti izmjenjivač napravljen od nerđajućeg čelika (CrNi 316L). Prolaskom kroz spiralu voda preuzima toplotu od zagrijanog solarnog. Na drugom kraju spirale voda je spremna za Vaše potrebe.

Na slici ispod prikazan je jedan primjer instalacije termosifona na kosi krov. Da bi sistem funkcionisao neophodno je do bojlera dovesti i priključiti hladnu vodu, a od bojlera odvesti toplu zagrijanu vodu.

Na dovod hladne vode mora se instalirati set hladne vode. Set hladne vode mora da obezbijedi da bojler ne ostane bez vode, da vodu očisti od mogućih nečistoća i da obezbijedi sigurnosno funcionisanje napajanja toplom sanitarnom vodom objekta

Na odvodu tople vode iz bojlera mora se instalirati set tople vode. Set tople vode u sebi ima temperaturni miks ventil. Temperaturni miks ventil miješa toplu vodu iz bojlera sa hladnom vodom i daje željenu temperaturu između 36⁰ i 60⁰C. Taj opseg temperatura obezbijeđuje da ne može doći do opeklina prilikom korišćenja tople vode.

Dalje odvod tople vode mora se spojiti u objektu na razvod tople vode kako bi se mogla koristiti u objektu. Najracionalnija varijanta jeste da se dovod tople vode spoji na ulaz hladne vode u električni bojler. U periodu od mjeseca Maja do skoro kraja mjeseca Oktobra električni bojler gotovo nije potrbno ni paliti. U ostalom periodu bojler će dogrijavati vodu do željene temperature, jer je solarni sistem zagrijao vodu do neke temperature i znatno uštedio na električnoj energiji.

Korišćenje tople sanitarne vode nije ograničeno samo na toplu vodu za pranje ruku i tuširanje ili kupanje.

Na toplu vodu možete priključiti mašinu za praje suđa i to direktno jer vodu koju mašina koristi za program pranja je 50⁰C.

Za priključenje mašine za pranje veša neophodan Vam je jedan programator koji će da dozira toplu vodu mašini jer programi pranja su na temperaturama od 30⁰ do 60⁰C.

Toplu vodu možete koristiti i za kuvanje i pripremu hrane. Voda koja je prošla kroz solarni sistem i bojler je istog kvaliteta kao što je voda na hladnom razvodu.

Call Now Button