Fancoil ili Ventilkonvertori

Ventilkonvertori (fan coil) za vertikalnu montažu imaju mogućnost zagrijavanja i hlađenja vazduha. Metalno antikorozivno kućište zaštićeno antikorozivnom sivom poliesterskom bojom. Motori su sa trajno spojenim kondezatorom i niskim nivoom šuma. Izmjenjivač toplote je cijevni sa lamelama (Cu-Al izmjenjivači). Regulisano strujanje vazduha iz prostorije kroz izmjenjivač toplote, sa tri nivoa regulacije sa klasičnim i LCD termostatima. Garancija dvije godina dana i obezbijeđeni rezervni dijelovi i servis.

Call Now Button